| | | | | | | |
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELLA>
時尚的我通常會把皮件和衣服保持一定程度的整潔,所以會經常購買清潔用品處理我的衣物,但一直苦惱的是鞋子,因為一直找不到相關產品,有一天朋友知道我在找,推薦了我(極白潔鞋慕斯),我拿出我最髒的白鞋試試,才一會工夫我把髒鞋變白了,我整個尖叫不已,(傑克真的太神奇了),我真的不得不把傑克搬出來,因為真的太有用了,我大推大推給各位時尚男女一定要試試。