| | | | | | | |
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROGUE>
每天出門最怕下雨天,白鞋穿出門,往往都變黑鞋回家,讓我很苦惱,又不敢拿去洗,怕洗完鞋子都變形了,有朋友拿了一罐神奇的東西給我,叫做極白潔鞋慕斯,只要在鞋子髒的部分噴上一點,再用白布一擦,髒的地方就像變魔術一樣完全不見了,鞋子馬上跟新的一樣,有了他,就算颳風下雨我一樣安心的出門,回家黑鞋馬上變白鞋。