| | | | | | | |
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEVIN>
沒有想到我媽把我的鞋擦乾淨了,我當時以為是他幫我拿去洗鞋店,後來得知是用了一罐神奇的極白,以後我根本不需要去洗鞋店洗鞋,而且還比較省錢,一大罐我應該可以洗40雙以上吧,實在是太划得來了,大推大推